APT Hizmeti ve Sosyal Mühendislik

Hedefin belli olması, kullanılan güvenlik açıklık yöntemlerinin birden fazla olması ve saldırganın motivasyonun yüksek olması nedeniyle APT saldırı kaybın yüksek olduğu saldırılardır.

Karşılaşılan saldırıyı yapan saldırgan profilinin ve kullanmış olduğu yönteme paralel olarak geliştirilen araç ve yöntemlerle yapılan APT değerlendirme testleri ile güvenlik seviyesi ölçümünün ortaya konulması konusunda imkan sağlamaktadır.

ITSecurity tarafından APT hizmeti, olağan siber güvenlik seviyelerinin dışında, bilgi güvenliği seviyenizin ölçümlenmesinde etkin rol oynamaktadır.

post01

Sızma testi aşamalarında kabul görmüş ve uygulanabilir metodolojiler aşağıdaki gibidir:

  • Bilgi toplama
  • Zafiyet tarama
  • Sisteme erişim sağlama
  • Erişim engelleme
  • İzleri temizleme
  • Raporlama Hizmeti

Son dönemlerde yapılan saldırılar şunu ortaya koymuştur ki, bazı durumlarda bu testler yetersiz kalmaktadır. Saldırganların bilgi seviyesinin yüksek olması ve teknikleri etkin kullanabilmeleri nedeniyle çalıştırılan personele etki edebilmektedirler.

Tecrübesiz ve sıradan saldırganların kullanmış olduğu teknikler doğrultusunda gerçekleştirilen sızma testleri, yukarıda ifade ettiğimiz saldırganlar konusunda yetersiz kalmaktadır.

APT Test hizmeti sayesinde bilindik yöntemlerin dışında saldırganlar tarafından kullanılması muhteme yöntemler baz alınarak da yapılmaktadır. APT Değerlendirme Hizmetimiz güvenlik seviyenizin yeterliliği konusunda en etkin çalışma yöntemidir.

ITSecurity tarafından yapılmış APT test hizmeti sayesinde hizmet talebinde bulunan kurumlara sızma konusunda büyük bir başarı sağlanmıştır.

Sosyal mühendislik, insani zaafların tespit edilerek bu zaaflardan faydalanmak için kullanılan bir yöntemdir. Daha çok insanların kandırılması üzerinden yürütülen ve aynı zamanda siber istihbaratın dalı olan bir alandır.

Sosyal mühendislik çalışmaları insan davranışlarının üzerinden gerçekleştirilen psikolojik bir savaştır. Bugüne değin gerçekleştirilen büyük siber vakaların %70 ‘i sosyal mühendislik yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir.

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.